Barnehuset

Beskrivelse av aktør:

Barnehusene er opprettet av regjeringen og skal forholde seg til barn, unge, samt utviklingshemmede voksne. Barnehusene hjelper til med tverrfaglige team. De hjelper når det er mistanke om: seksuelle overgrep, vold, barnemishandling, kjønnslemlestelse eller barn som har vært vitne til vold. Barnehusene er lokalisert i de største byene.

Tilknytninger:

Emner: (3)

Kontaktinformasjon:

NettsideNettsted
Kontakt | © 2009 - 2011 Amoroteket.no; Alle rettigheter forbeholdes. | Sidekart
Logo: Gunnar Kühle-Hansen | Design og kode: Magne G | Redaktør: Stine Kühle-Hansen